Markus 1:29–34
Havainnot:
Jeesus oli hiljattain kutsunut oppilaikseen veljekset Simonin ja Andreaan sekä Sebedeuksen pojat. Jeesus kulki siis kalastajapiireissä Gennesaretin järven rannoilla; tämän päivän hän vietti Kapernaumissa. (Lisää Kapernaum-kuvia.)
Simon ja Andreas asuivat samassa taloudessa. Ainakin Simon oli perheellinen mies. Hänen anoppinsa asui saman katon alla. Simonilla oli anoppiongelma – ei tosin sanan tavallisessa merkityksessä, vaan Simonin anoppi oli sairaana. Asiasta kerrottiin Jeesukselle. Jeesus halusi auttaa ja pystyi auttamaan.
Hyvä kello kuului kauas: illalla koko kaupunki tungeksi Simoni ovella avunpyyntöineen. Jeesus auttoi monia.
Tulkinta:
Ihmisten avuntarve oli suuri. Kun kuultiin Jeesuksesta, joka osasi parantaa, koko kaupunki lähti liikkeelle. Sama pätisi varmasti tänäänkin. On paljon sairauksia ja ongelmia, joihin ihmiset eivät saa apua.
Jeesuksen viestintästrategia ei kelpaa varmaankaan nykyviestijöille: Jeesus auttoi ihmisiä, mutta ei hakenut julkisuutta. Hän ei pyrkinyt tekemään nimestään brändiä hinnalla millä hyvänsä. Jeesus ei antanut henkien puhua. Moni viestintäkonsultti olisi ollut ihmeissään.
Sovellus:
Jeesukselle kannattaa puhua sairauksistaan ja ongelmistaan edelleen.
Tärkeämpää kuin julkisuus on se, että ihmiset saavat avun ja rauhan.